BBQ Gift Basket - Lanes BBQ +Rinse BBQ Gift Basket - Lanes BBQ +Rinse
34.0
Sale
  • BBQ Gift Basket - Lanes BBQ +Rinse - Rinse Bath & Body

BBQ Gift Basket - Lanes BBQ +Rinse

  • $34.00

Includes:

  • Lane's BBQ Brisket Rub/Seasoning 
  • Lanes BBQ Ancho Espresso Rub Seasoning 
  • Smoke Soap 
  • Hickory Soap 
  • Peppermint Pucker Stick (Lip Balm)