Bath Treats

Coconut Mango Tub Truffle
Euca-Mint Tub Truffle
Fresh Fig Tub Truffle
Ginger Lemongrass Tub Truffle
Gingerbread Tub Truffle
Peppermint Tub Truffle
Pomegranate Tub Truffle
Sweet Vanilla Tub Truffle
Unscented Tub Truffle